Видео-ролики обучающие для наблюдателей от Независимых наблюдателей (казакша)

  

Бақылаушы деген кім және оның мақсаттары қандай?

Бақылаушының құқықтары мен міндеттері

 

Бақылаушы мен сайлау комиссиясы арасындағы қарым-қатынас

 

Сайлау күніне дайындық

 

Дауыс беруге арналған үй-жай

 

Дауыстарды санау

 

Қандай бюллетеньдер жарамсыз деп есептелінеді?

 

Көп кездесетін заң бұзушылықтар

 

Сайлау заңнамасын бұзғандарға қандай жауапкершілікке тартылады?

 

 

 

Все ролики созданы на благотворительные средства Независимых наблюдателей